Reklamacije i povrati

Sve pisane prigovore sukladno članku 10. Zakona o zaštiti potrošača (NN 41/2014), Kupac može poslati putem elektroničke pošte na e-mail adresu nikolina.magnoliashop@gmail.com

Neodgovarajući artikl moguće je zamjeniti za neki drugi artikl iz naše ponude. U slučaju potrebe za zamjenom, molimo da nas odmah po primitku kontaktirate putem e-maila. Artikl za zamjenu treba biti vraćen, isključivo kao preporučena pošiljka, što prije na našu adresu, a najkasnije u roku 7 radnih dana od dana Vašeg primitka istoga. Prispjeli artikli za zamjenu biti će prvo pregledani i provjereni u našem odjelu zamjena i reklamacija. Artikli koji se mijenjaju moraju sadržavati originalnu amabalažu prozvoda, ukoliko postoji, te ne smiju biti nošeni ili oštećeni uporabom. 
Artikli vraćeni u neodgovarajućem, oštećenom stanju ili izvan roka, ne mogu biti zamijenjeni.
Roba za zamjenu vraća se preporučeno, poštom na našu adresu.
Trošak povrata reklamiranog artikla i dostavljanje zamjenskoga, snosi kupac.

Top